Có 1 kết quả:

Mù hǎn mò dé

1/1

Mù hǎn mò dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mohammed (c. 570-632), central figure of Islam and prophet of God