Có 1 kết quả:

Mù hǎn mò dé · Ōū mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mullah Mohammad Omar (1959-), Taliban leader, Afghan head of state 1996-2001