Có 1 kết quả:

Mù sà wéi

1/1

Mù sà wéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Moussavi, Mir Hussein (1941-), candidate in Iran's disputed 2009 elections