Có 1 kết quả:

ㄙㄨ
Âm Pinyin: ㄙㄨ
Tổng nét: 16
Bộ: hé 禾 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ丨フ一丨一丶丶丶丶ノ一丨ノ丶
Thương Hiệt: NFHD (弓火竹木)
Unicode: U+7A4C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm: to,
Âm Nhật (onyomi): ソ (so)
Âm Nhật (kunyomi): かきあつ.める (kakiatsu.meru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: sou1

Tự hình 3

Dị thể 2

1/1

ㄙㄨ

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: gia tô 耶穌)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tỉnh lại, chết rồi sống lại. § Cũng viết là: 蘇, 甦. ◎Như: “phục tô” 復穌 sống lại. ◇Pháp Uyển Châu Lâm 法苑珠林: “Lưu thi thập nhật, bình đán hầu trung hữu thanh như vũ, nga nhi tô hoạt” 留尸十日, 平旦喉中有聲如雨, 俄而穌活 (Quyển thập nhị).
2. (Danh) § Xem “Gia-tô” 耶穌.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tỉnh lại, sống lại (dùng như 蘇, bộ 艹);
② Xem 耶穌 [Yesu].

Từ điển Trung-Anh

(1) archaic variant of 蘇|苏[su1]
(2) to revive

Từ ghép 11