Có 1 kết quả:

jī fēn fāng chéng ㄐㄧ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

integral equation (math.)