Có 1 kết quả:

jī hòu liú guǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep rooted and influential