Có 1 kết quả:

jī gòu

1/1

jī gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deeply accumulated filth