Có 1 kết quả:

jī shǎo chéng duō ㄐㄧ ㄕㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Many little things add up to sth great.
(2) Many little drops make an ocean. (idiom)