Có 1 kết quả:

jī yú hū wēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to accumulate tiny quantities (idiom)