Có 1 kết quả:

jī xīn cuò huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to add fuel to the flames