Có 1 kết quả:

jī zéi

1/1

jī zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

confirmed thief