Có 1 kết quả:

wěn jiàn ㄨㄣˇ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) firm
(2) stable and steady