Có 1 kết quả:

wěn hòu ㄨㄣˇ ㄏㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

steady and honest