Có 1 kết quả:

wěn yā ㄨㄣˇ ㄧㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stable voltage