Có 1 kết quả:

wěn tuǒ ㄨㄣˇ ㄊㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dependable