Có 1 kết quả:

wěn shí ㄨㄣˇ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) calm and practical