Có 1 kết quả:

wěn tài ㄨㄣˇ ㄊㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steady state
(2) homeostasis