Có 1 kết quả:

wěn bù ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steadily
(2) a steady pace