Có 1 kết quả:

wěn liàn ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steady and proficient
(2) skilled and reliable