Có 1 kết quả:

wěn tiē ㄨㄣˇ ㄊㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) safe
(2) to appease
(3) to reassure