Có 1 kết quả:

xué mài

1/1

xué mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) node (center of energy)
(2) acupuncture point
(3) Chakra