Có 1 kết quả:

xué niǎo

1/1

xué niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jackdaw (family Corvidae)