Có 1 kết quả:

qióng xíng

1/1

qióng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arched
(2) vaulted
(3) dome-shaped