Có 1 kết quả:

qióng dǐng

1/1

qióng dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dome
(2) vault
(3) domed roof