Có 3 kết quả:

kōngkǒngkòng
Âm Pinyin: kōng, kǒng, kòng
Tổng nét: 8
Bộ: xué 穴 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶フノ丶一丨一
Thương Hiệt: JCM (十金一)
Unicode: U+7A7A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 4

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

kōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. trống rỗng
2. không gian

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rỗng, hư, trống. ◇Đỗ Thu Nương 杜秋娘: “Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi” 花開堪折直須折, 莫待無花空折枝 (Kim lũ y 金縷衣) Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, Đừng chờ hoa hết bẻ cành không.
2. (Tính) Hão, suông, thiếu thiết thật. ◎Như: “không ngôn” 空言 lời nói hão, lời nói không sát với sự thực, lời nói ra mà không làm được.
3. (Tính) Cao, rộng, lớn. ◎Như: “hải khoát thiên không” 海闊天空 biển rộng trời cao.
4. (Danh) Trời. ◎Như: “cao không” 高空, “thái không” 太空 đều là tiếng gọi về trời cả.
5. (Danh) Chỗ trống, không có gì cả. ◎Như: “phác không” 撲空 đánh vào chỗ trống (làm việc vô ích, không có hiệu quả), “mãi không mại không” 買空賣空 buôn bán nước bọt (lối buôn bán đầu cơ cổ phần, công trái, ngoại tệ, ..., làm trung gian, khéo lợi dụng giá cả thị trường lên xuống để sinh lời).
6. (Danh) Đạo Phật 佛 cho vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, là “không”. ◎Như: “không môn” 空門 cửa không, “sắc tức thị không, không tức thị sắc” 色即是空, 空即是色.
7. (Phó) Hão, uổng công, vô ích. ◇Vương Bột 王勃: “Mạnh Thường cao khiết, không hoài báo quốc chi tình” 孟嘗高潔, 空懷報國之情 (Đằng vương các tự 滕王閣序) Mạnh Thường thanh cao, uổng công ôm mối tình báo quốc.
8. (Phó) Chỉ, thế thôi. ◇Lí Kì 李頎: “Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại, Không kiến bồ đào nhập Hán gia” 年年戰骨埋荒外, 空見蒲桃入漢家 (Cổ tòng quân hành 古從軍行) Từ năm này sang năm khác, xương người chết trận chôn vùi ở bãi hoang, (Ngoài ra) chỉ thấy bồ đào vào nhà Hán (mà thôi).
9. Một âm là “khống”. (Động) Thiếu. ◎Như: “khuy khống” 虧空 thiếu nợ.
10. (Động) Khuyết, trống. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thập bát nhân danh khống nhất nhân” 十八人名空一人 (Xuân ức Nhị Lâm tự 春憶二林寺) Trong mười tám người, khuyết một người.
11. (Tính) Nhàn hạ, rảnh rỗi. ◎Như: “khống nhàn” 空閒 rảnh rỗi.
12. (Tính) Bỏ không, bỏ trống. ◎Như: “khống địa” 空地 đất bỏ không.
13. Lại một âm là “khổng”. (Danh) Cùng nghĩa với chữ “khổng” 孔. ◇Sử Kí 史記: “Thuấn xuyên tỉnh vi nặc khổng bàng xuất” 舜穿井爲匿空旁出 (Ngũ đế bổn kỉ 五帝本紀) Thuấn đào xuyên qua giếng trốn vào lỗ hổng bên cạnh rồi chui ra.

Từ điển Trung-Anh

(1) empty
(2) air
(3) sky
(4) in vain

Từ ghép 555

Ā kōng jiā guā 阿空加瓜Ā kōng jiā guā Shān 阿空加瓜山Ā lián qiú Háng kōng 阿联酋航空Ā lián qiú Háng kōng 阿聯酋航空bàn kōng 半空bàn kōng zhōng 半空中Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué 北京航空航天大学Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué 北京航空航天大學Běi jīng Háng kōng Xué yuàn 北京航空学院Běi jīng Háng kōng Xué yuàn 北京航空學院Běi Ōū Háng kōng Gōng sī 北欧航空公司Běi Ōū Háng kōng Gōng sī 北歐航空公司bì kōng 碧空Bù kōng chéng jiù fó 不空成就佛cān liàng kōng jiān 参量空间cān liàng kōng jiān 參量空間cè kōng fān 侧空翻cè kōng fān 側空翻cháng kōng 長空cháng kōng 长空Cháng róng Háng kōng 長榮航空Cháng róng Háng kōng 长荣航空chàng kōng chéng jì 唱空城計chàng kōng chéng jì 唱空城计chāo wéi kōng jiān 超維空間chāo wéi kōng jiān 超维空间chì shǒu kōng quán 赤手空拳chuān yuè shí kōng 穿越时空chuān yuè shí kōng 穿越時空chuǎng kōng mén 闖空門chuǎng kōng mén 闯空门Dá měi Háng kōng 达美航空Dá měi Háng kōng 達美航空Dà hán Háng kōng 大韓航空Dà hán Háng kōng 大韩航空dà xíng kōng bào zhà dàn 大型空爆炸弹dà xíng kōng bào zhà dàn 大型空爆炸彈dāng kōng 当空dāng kōng 當空dào kōng 倒空Dé guó Hàn shā Háng kōng Gōng sī 德国汉莎航空公司Dé guó Hàn shā Háng kōng Gōng sī 德國漢莎航空公司dī kōng 低空dī kōng fēi guò 低空飛過dī kōng fēi guò 低空飞过dī kōng tiào sǎn 低空跳伞dī kōng tiào sǎn 低空跳傘dì duì kōng dǎo dàn 地对空导弹dì duì kōng dǎo dàn 地對空導彈diàn zǐ kōng jiān 电子空间diàn zǐ kōng jiān 電子空間Dōng fāng Háng kōng 东方航空Dōng fāng Háng kōng 東方航空dú shǒu kōng fáng 独守空房dú shǒu kōng fáng 獨守空房duǎn kōng 短空duì chèn kōng jiān 对称空间duì chèn kōng jiān 對稱空間duì kōng huǒ qì 对空火器duì kōng huǒ qì 對空火器duì kōng shè jī 对空射击duì kōng shè jī 對空射擊dùn rù kōng mén 遁入空門dùn rù kōng mén 遁入空门Fǎ guó Háng kōng 法国航空Fǎ guó Háng kōng 法國航空Fǎ guó Háng kōng Gōng sī 法国航空公司Fǎ guó Háng kōng Gōng sī 法國航空公司fān kōng chū qí 翻空出奇fǎn kōng jiàng 反空降fáng kōng 防空fáng kōng dòng 防空洞fǎng shè kōng jiān 仿射空間fǎng shè kōng jiān 仿射空间fǎng shè zǐ kōng jiān 仿射子空間fǎng shè zǐ kōng jiān 仿射子空间fàng kōng 放空fàng kōng dǎng 放空挡fàng kōng dǎng 放空擋fàng kōng pào 放空炮fēi kōng 非空Gǎng lóng Háng kōng 港龍航空Gǎng lóng Háng kōng 港龙航空gāo kōng 高空gāo kōng bìng 高空病gāo kōng tán tiào 高空弹跳gāo kōng tán tiào 高空彈跳gāo kōng zuò yè 高空作业gāo kōng zuò yè 高空作業gāo wéi kōng jiān 高維空間gāo wéi kōng jiān 高维空间guà kōng dǎng 挂空挡guà kōng dǎng 掛空擋guǐ dào kōng jiān zhàn 軌道空間站guǐ dào kōng jiān zhàn 轨道空间站Guó jì Háng kōng Lián hé huì 国际航空联合会Guó jì Háng kōng Lián hé huì 國際航空聯合會Guó jì Háng kōng Yùn shū Xié huì 国际航空运输协会Guó jì Háng kōng Yùn shū Xié huì 國際航空運輸協會guó jì tài kōng zhàn 国际太空站guó jì tài kōng zhàn 國際太空站guó jiā háng kōng gōng sī 国家航空公司guó jiā háng kōng gōng sī 國家航空公司Guó tài Háng kōng 国泰航空Guó tài Háng kōng 國泰航空Hā bó Tài kōng Wàng yuǎn jìng 哈伯太空望远镜Hā bó Tài kōng Wàng yuǎn jìng 哈伯太空望遠鏡hǎi kōng jūn 海空军hǎi kōng jūn 海空軍hǎi kōng jūn jī dì 海空军基地hǎi kōng jūn jī dì 海空軍基地hǎi kuò tiān kōng 海闊天空hǎi kuò tiān kōng 海阔天空Hán yà háng kōng 韓亞航空Hán yà háng kōng 韩亚航空háng kōng 航空háng kōng gǎng 航空港háng kōng gōng sī 航空公司háng kōng háng tiān jú 航空航天局háng kōng jú 航空局háng kōng mǔ jiàn 航空母舰háng kōng mǔ jiàn 航空母艦háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún 航空母舰战斗群háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún 航空母艦戰鬥群háng kōng qì 航空器háng kōng shì yè 航空事业háng kōng shì yè 航空事業háng kōng shù 航空术háng kōng shù 航空術háng kōng xiàn 航空線háng kōng xiàn 航空线háng kōng xìn 航空信háng kōng xué 航空学háng kōng xué 航空學háng kōng yè 航空业háng kōng yè 航空業háng kōng yóu jiǎn 航空邮简háng kōng yóu jiǎn 航空郵簡háng kōng yóu jiàn 航空邮件háng kōng yóu jiàn 航空郵件háng kōng yùn dān 航空运单háng kōng yùn dān 航空運單háng kōng zhàn 航空站háng kōng zì wèi duì 航空自卫队háng kōng zì wèi duì 航空自衛隊hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn 核动力航空母舰hé dòng lì háng kōng mǔ jiàn 核動力航空母艦Hé lán Huáng jiā Háng kōng 荷兰皇家航空Hé lán Huáng jiā Háng kōng 荷蘭皇家航空héng kōng 横空héng kōng 橫空hòu kōng fān 后空翻hòu kōng fān 後空翻huí kōng 回空jiǎ dà kōng 假大空jià kōng 架空jià kōng suǒ dào 架空索道Jié dá Háng kōng Huò yùn 捷达航空货运Jié dá Háng kōng Huò yùn 捷達航空貨運kōng cháng 空肠kōng cháng 空腸kōng cháo 空巢kōng chéng 空乘kōng chéng jì 空城計kōng chéng jì 空城计kōng chuāng qī 空窗期kōng dǎng 空挡kōng dǎng 空擋kōng dàng dàng 空荡荡kōng dàng dàng 空蕩蕩kōng dì 空地kōng dòng 空洞kōng dòng wú wù 空洞无物kōng dòng wú wù 空洞無物kōng duì dì 空对地kōng duì dì 空對地kōng duì kōng dǎo dàn 空对空导弹kōng duì kōng dǎo dàn 空對空導彈kōng fān 空翻kōng fàn 空泛kōng fáng 空防kōng fáng jiān 空房間kōng fáng jiān 空房间kōng fú yuán 空服员kōng fú yuán 空服員kōng fù 空腹kōng fù gāo xīn 空腹高心kōng gǔ zú yīn 空谷足音kōng hǎn 空喊kōng huà 空話kōng huà 空话kōng huà lián piān 空話連篇kōng huà lián piān 空话连篇kōng huàn 空幻kōng jí 空集kōng jiān 空間kōng jiān 空间kōng jiān jú 空間局kōng jiān jú 空间局kōng jiān tàn cè 空間探測kōng jiān tàn cè 空间探测kōng jiān zhàn 空間站kōng jiān zhàn 空间站kōng jiàng 空降kōng jiàng bīng 空降兵kōng jiě 空姐kōng jūn 空军kōng jūn 空軍kōng jūn jī dì 空军基地kōng jūn jī dì 空軍基地kōng jūn sī lìng 空军司令kōng jūn sī lìng 空軍司令kōng kōng 空空kōng kōng dàng dàng 空空盪盪kōng kōng dàng dàng 空空荡荡kōng kōng dàng dàng 空空蕩蕩kōng kōng dǎo dàn 空空导弹kōng kōng dǎo dàn 空空導彈kōng kōng dòng dòng 空空洞洞kōng kōng rú yě 空空如也kōng kǒu 空口kōng kǒu bái huà 空口白話kōng kǒu bái huà 空口白话kōng kǒu shuō bái huà 空口說白話kōng kǒu shuō bái huà 空口说白话kōng kuàng 空旷kōng kuàng 空曠kōng luò luò 空落落kōng míng 空名kōng nàn 空难kōng nàn 空難kōng nù 空怒kōng pāi 空拍kōng pāi jī 空拍机kōng pāi jī 空拍機kōng pǎo yī tàng 空跑一趟kōng qì 空气kōng qì 空氣kōng qì dòng lì 空气动力kōng qì dòng lì 空氣動力kōng qì dòng lì xué 空气动力学kōng qì dòng lì xué 空氣動力學kōng qì huǎn chōng jiān 空气缓冲间kōng qì huǎn chōng jiān 空氣緩衝間kōng qì jì liàng 空气剂量kōng qì jì liàng 空氣劑量kōng qì jìng huà qì 空气净化器kōng qì jìng huà qì 空氣淨化器kōng qì liú 空气流kōng qì liú 空氣流kōng qì liú tōng 空气流通kōng qì liú tōng 空氣流通kōng qì qǔ yàng 空气取样kōng qì qǔ yàng 空氣取樣kōng qì qǔ yàng qì 空气取样器kōng qì qǔ yàng qì 空氣取樣器kōng qì tiáo jié 空气调节kōng qì tiáo jié 空氣調節kōng qì wū rǎn 空气污染kōng qì wū rǎn 空氣污染kōng qì zǔ lì 空气阻力kōng qì zǔ lì 空氣阻力kōng qián 空前kōng qián jué hòu 空前絕後kōng qián jué hòu 空前绝后kōng qiāng 空腔kōng qù 空闃kōng qù 空阒kōng sǎo 空嫂kōng shēn 空身kōng shì qīng yě 空室清野kōng shǒu 空手kōng shǒu dào 空手道kōng shǒu ér guī 空手而归kōng shǒu ér guī 空手而歸kōng shū 空疏kōng tán 空談kōng tán 空谈kōng tiáo 空調kōng tiáo 空调kōng tiáo chē 空調車kōng tiáo chē 空调车kōng tóu 空头kōng tóu 空投kōng tóu 空頭kōng wèi 空位kōng wú suǒ yǒu 空无所有kōng wú suǒ yǒu 空無所有kōng wú yī rén 空无一人kōng wú yī rén 空無一人kōng xí 空袭kōng xí 空襲kōng xiǎng 空想kōng xiǎng shè huì zhǔ yì 空想社会主义kōng xiǎng shè huì zhǔ yì 空想社會主義kōng xīn 空心kōng xīn cài 空心菜kōng xīn dà lǎo guān 空心大老官kōng xīn lǎo dà 空心老大kōng xīn luó bo 空心萝卜kōng xīn luó bo 空心蘿蔔kōng xīn miàn 空心面kōng xīn miàn 空心麵kōng xīn qiáng 空心墙kōng xīn qiáng 空心牆kōng xīn qiú 空心球kōng xìng 空性kōng xū 空虚kōng xū 空虛kōng xué lái fēng 空穴來風kōng xué lái fēng 空穴来风kōng yùn 空运kōng yùn 空運kōng yùn fèi 空运费kōng yùn fèi 空運費kōng zhàn 空战kōng zhàn 空戰kōng zhe shǒu 空着手kōng zhe shǒu 空著手kōng zhì 空置kōng zhōng 空中kōng zhōng fēi rén 空中飛人kōng zhōng fēi rén 空中飞人kōng zhōng gé dòu 空中格斗kōng zhōng gé dòu 空中格鬥kōng zhōng huā yuán 空中花园kōng zhōng huā yuán 空中花園kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì 空中交通管制kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制员kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 空中交通管制員kōng zhōng lóu gé 空中楼阁kōng zhōng lóu gé 空中樓閣kōng zhōng pào jiàn 空中炮舰kōng zhōng pào jiàn 空中砲艦kōng zhōng piāo fú 空中飄浮kōng zhōng piāo fú 空中飘浮kōng zhōng shào ye 空中少爷kōng zhōng shào ye 空中少爺kōng zhōng xiǎo jiě 空中小姐kōng zhong 空鐘kōng zhong 空钟kōng zhú 空竹kuī kōng 亏空kuī kōng 虧空lào kōng 落空Lí màn kōng jiān 黎曼空間Lí màn kōng jiān 黎曼空间liǎng shǒu kōng kōng 两手空空liǎng shǒu kōng kōng 兩手空空líng kōng 凌空lǐng kōng 領空lǐng kōng 领空lòu kōng 鏤空lòu kōng 镂空lù hǎi kōng jūn 陆海空军lù hǎi kōng jūn 陸海空軍lù hǎi kōng sān jūn 陆海空三军lù hǎi kōng sān jūn 陸海空三軍luò kōng 落空mǎi kōng 买空mǎi kōng 買空mǎi kōng mài kōng 买空卖空mǎi kōng mài kōng 買空賣空mài kōng 卖空mài kōng 賣空Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美国国家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美國國家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美国国家航天航空局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美國國家航天航空局Měi guó Háng kōng 美国航空Měi guó Háng kōng 美國航空Měi guó Háng kōng Gōng sī 美国航空公司Měi guó Háng kōng Gōng sī 美國航空公司Měi guó Lián bāng Háng kōng jú 美国联邦航空局Měi guó Lián bāng Háng kōng jú 美國聯邦航空局miào shǒu kōng kōng 妙手空空mù kōng sì hǎi 目空四海mù kōng yī qiè 目空一切Nà kōng shā wàng 那空沙旺pái kōng 排空pāo kōng 抛空pāo kōng 拋空pī kōng bān hài 劈空扳害píng kōng 凭空píng kōng 平空píng kōng 憑空píng kōng niē zào 凭空捏造píng kōng niē zào 憑空捏造píng xíng shí kōng 平行时空píng xíng shí kōng 平行時空pū kōng 扑空pū kōng 撲空qián kōng fān 前空翻qiē kōng jiān 切空間qiē kōng jiān 切空间qīng kōng 清空qíng kōng wàn lǐ 晴空万里qíng kōng wàn lǐ 晴空萬里Quán Rì kōng 全日空rén cái liǎng kōng 人財兩空rén cái liǎng kōng 人财两空rén qù lóu kōng 人去楼空rén qù lóu kōng 人去樓空Rì běn Háng kōng 日本航空rǔ bái tiān kōng 乳白天空sān wéi kōng jiān 三維空間sān wéi kōng jiān 三维空间shàng kōng 上空shàng kōng xǐ chē 上空洗車shàng kōng xǐ chē 上空洗车shàng shēng kōng jiān 上升空間shàng shēng kōng jiān 上升空间shēn kōng 深空shēng kōng 升空shēng kōng 昇空shèng kuàng kōng qián 盛况空前shèng kuàng kōng qián 盛況空前shí kōng 时空shí kōng 時空shí kōng chuān suō 时空穿梭shí kōng chuān suō 時空穿梭shí kōng chuān yuè 时空穿越shí kōng chuān yuè 時空穿越shí kōng cuò zhì 时空错置shí kōng cuò zhì 時空錯置shí kōng cuò zhì gǎn 时空错置感shí kōng cuò zhì gǎn 時空錯置感shí kōng jiāo náng 时空胶囊shí kōng jiāo náng 時空膠囊shí kōng lǚ xíng 时空旅行shí kōng lǚ xíng 時空旅行shì kōng jiān xì tǒng 視空間系統shì kōng jiān xì tǒng 视空间系统shǒu kōng fáng 守空房sī kōng jiàn guàn 司空見慣sī kōng jiàn guàn 司空见惯sì dà jiē kōng 四大皆空sì kuì náng kōng 笥匮囊空sì kuì náng kōng 笥匱囊空sì wéi kōng jiān 四維空間sì wéi kōng jiān 四维空间sòng shàng tài kōng 送上太空Sūn Wù kōng 孙悟空Sūn Wù kōng 孫悟空tài kōng 太空tài kōng bù 太空步tài kōng cāng 太空舱tài kōng cāng 太空艙tài kōng chuán 太空船tài kōng fēi chuán 太空飛船tài kōng fēi chuán 太空飞船tài kōng fú 太空服tài kōng màn bù 太空漫步tài kōng rén 太空人tài kōng suō 太空梭tài kōng tàn suǒ 太空探索tài kōng wǔ bù 太空舞步tài kōng xíng zǒu 太空行走tài kōng yóu 太空游tài kōng yóu 太空遊tài kōng zhàn 太空站tāo kōng 掏空Tè zhǒng kōng qín tuán 特种空勤团Tè zhǒng kōng qín tuán 特種空勤團téng kōng 腾空téng kōng 騰空tiān dī Wú Chǔ , yǎn kōng wú wù 天低吳楚,眼空無物tiān dī Wú Chǔ , yǎn kōng wú wù 天低吴楚,眼空无物tiān kōng 天空tiān mǎ xíng kōng 天馬行空tiān mǎ xíng kōng 天马行空tuō kōng 脫空tuō kōng 脱空tuō kōng hàn 脫空漢tuō kōng hàn 脱空汉tuò pū kōng jiān 拓扑空间tuò pū kōng jiān 拓撲空間wā kōng 挖空wā kōng xīn si 挖空心思wài céng kōng jiān 外层空间wài céng kōng jiān 外層空間wài tài kōng 外太空wān qū kōng jiān 弯曲空间wān qū kōng jiān 彎曲空間wàn rén kōng xiàng 万人空巷wàn rén kōng xiàng 萬人空巷wǎng luò kōng jiān 網絡空間wǎng luò kōng jiān 网络空间wèi xíng kōng jiān 位形空間wèi xíng kōng jiān 位形空间Xī běi Háng kōng Gōng sī 西北航空公司xī wàng luò kōng 希望落空xǐ jié yī kōng 洗劫一空xiàng kōng jiān 相空間xiàng kōng jiān 相空间xīng kōng 星空xū kōng 虚空xū kōng 虛空Xū kōng zàng Pú sà 虚空藏菩萨Xū kōng zàng Pú sà 虛空藏菩薩xuán kōng 悬空xuán kōng 懸空Xuán kōng Sì 悬空寺Xuán kōng Sì 懸空寺yè kōng 夜空yī cháng kōng 一场空yī cháng kōng 一場空yī kōng 一空yī sǎo ér kōng 一扫而空yī sǎo ér kōng 一掃而空yī zhǐ kōng wén 一紙空文yī zhǐ kōng wén 一纸空文Yìn dù háng kōng gōng sī 印度航空公司yīng jī cháng kōng 鷹擊長空yīng jī cháng kōng 鹰击长空yǔ yì kōng jiān 語義空間yǔ yì kōng jiān 语义空间Yù kōng 育空zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn 載人軌道空間站zài rén guǐ dào kōng jiān zhàn 载人轨道空间站zài zhēn kōng zhōng 在真空中záo kōng 凿空záo kōng 鑿空zhēn kōng 真空zhēn kōng bèng 真空泵zhēn kōng guǎn 真空管zhēng fā kōng tiáo 蒸发空调zhēng fā kōng tiáo 蒸發空調zhèng quán zhēn kōng 政权真空zhèng quán zhēn kōng 政權真空zhōng gāo dù fáng kōng 中高度防空Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中国东方航空Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中國東方航空Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中国国际航空公司Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中國國際航空公司Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中国航空工业公司Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中國航空工業公司Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中国航空运输协会Zhōng guó Háng kōng Yùn shū Xié huì 中國航空運輸協會Zhōng guó Lián hé Háng kōng 中国联合航空Zhōng guó Lián hé Háng kōng 中國聯合航空zhōng guó mín yòng háng kōng jú 中国民用航空局zhōng guó mín yòng háng kōng jú 中國民用航空局Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中华航空公司Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中華航空公司zhōng kōng 中空zhōng kōng bō li 中空玻璃zhòng chuàng kōng jiān 众创空间zhòng chuàng kōng jiān 眾創空間zhú lán dǎ shuǐ , yī cháng kōng 竹篮打水,一场空zhú lán dǎ shuǐ , yī cháng kōng 竹籃打水,一場空zǐ kōng jiān 子空間zǐ kōng jiān 子空间zuò biāo kōng jiān 坐标空间zuò biāo kōng jiān 座標空間

kǒng

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rỗng, hư, trống. ◇Đỗ Thu Nương 杜秋娘: “Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi” 花開堪折直須折, 莫待無花空折枝 (Kim lũ y 金縷衣) Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, Đừng chờ hoa hết bẻ cành không.
2. (Tính) Hão, suông, thiếu thiết thật. ◎Như: “không ngôn” 空言 lời nói hão, lời nói không sát với sự thực, lời nói ra mà không làm được.
3. (Tính) Cao, rộng, lớn. ◎Như: “hải khoát thiên không” 海闊天空 biển rộng trời cao.
4. (Danh) Trời. ◎Như: “cao không” 高空, “thái không” 太空 đều là tiếng gọi về trời cả.
5. (Danh) Chỗ trống, không có gì cả. ◎Như: “phác không” 撲空 đánh vào chỗ trống (làm việc vô ích, không có hiệu quả), “mãi không mại không” 買空賣空 buôn bán nước bọt (lối buôn bán đầu cơ cổ phần, công trái, ngoại tệ, ..., làm trung gian, khéo lợi dụng giá cả thị trường lên xuống để sinh lời).
6. (Danh) Đạo Phật 佛 cho vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, là “không”. ◎Như: “không môn” 空門 cửa không, “sắc tức thị không, không tức thị sắc” 色即是空, 空即是色.
7. (Phó) Hão, uổng công, vô ích. ◇Vương Bột 王勃: “Mạnh Thường cao khiết, không hoài báo quốc chi tình” 孟嘗高潔, 空懷報國之情 (Đằng vương các tự 滕王閣序) Mạnh Thường thanh cao, uổng công ôm mối tình báo quốc.
8. (Phó) Chỉ, thế thôi. ◇Lí Kì 李頎: “Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại, Không kiến bồ đào nhập Hán gia” 年年戰骨埋荒外, 空見蒲桃入漢家 (Cổ tòng quân hành 古從軍行) Từ năm này sang năm khác, xương người chết trận chôn vùi ở bãi hoang, (Ngoài ra) chỉ thấy bồ đào vào nhà Hán (mà thôi).
9. Một âm là “khống”. (Động) Thiếu. ◎Như: “khuy khống” 虧空 thiếu nợ.
10. (Động) Khuyết, trống. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thập bát nhân danh khống nhất nhân” 十八人名空一人 (Xuân ức Nhị Lâm tự 春憶二林寺) Trong mười tám người, khuyết một người.
11. (Tính) Nhàn hạ, rảnh rỗi. ◎Như: “khống nhàn” 空閒 rảnh rỗi.
12. (Tính) Bỏ không, bỏ trống. ◎Như: “khống địa” 空地 đất bỏ không.
13. Lại một âm là “khổng”. (Danh) Cùng nghĩa với chữ “khổng” 孔. ◇Sử Kí 史記: “Thuấn xuyên tỉnh vi nặc khổng bàng xuất” 舜穿井爲匿空旁出 (Ngũ đế bổn kỉ 五帝本紀) Thuấn đào xuyên qua giếng trốn vào lỗ hổng bên cạnh rồi chui ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Rỗng không, hư không.
② Trời, như cao không 高空, thái không 太空 đều là tiếng gọi về trời cả.
③ Ðạo Phật cho vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, nên gọi là không môn 空門.
④ Hão, như không ngôn 空言 nói hão, nói không đúng sự thực, nói mà không làm được.
⑤ Hão, dùng làm trợ từ.
⑥ Không không 空空 vơi vơi, tả cái ý để lòng như vẫn thiếu thốn, không tự cho là đầy đủ. Theo nghĩa nhà Phật là cái không cũng không nốt.
⑦ Không gian 空間 nói về chiều ngang suốt vô hạn. Xem vũ trụ 宇宙.
⑧ Thông suốt, như tạc không 鑿空 mở mang đường lối cho thông suốt.
⑨ Một âm là khống. Nghèo ngặt, thiếu thốn.
⑩ Tục gọi sự nhàn hạ là khống.
⑪ Lại một âm là khổng. Cùng nghĩa với chữ khổng 孔.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Để trống, để không: 兩間空房 Hai gian buồng trống; 空出一間房子 Chừa ra một căn buồng;
② Nhàn rỗi: 你有空嗎? Anh có rỗi không?
③ Lỗ, hao hụt: 虧空 Thiếu hụt;
④ (văn) Ngặt nghèo, thiếu thốn. Xem 空 [kong].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trống không, bỏ không, để không, trống rỗng: 空盒子 Cái hộp không; 這鐵球裡是空的 Quả tạ sắt này bên trong rỗng;
② Uổng công, uổng phí, vô ích: 空過了一年 Uổng phí mất một năm;
③ Trên không, trên trời: 航空 Hàng không;
④ Suông, hão: 空言 Lời nói hão (không thiết thực);
⑤ (văn) Thông suốt: 鑿空 Mở đường lối cho thông suốt. Xem 空 [kòng].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 孔 (bộ 子).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng có gì — Hết, chẳng còn gì — Nghèo nàn, chẳng có tiền của gì — Rảnh rang, chẳng bận rộn gì. » Cửa không đành gởi cái xuân tàn « ( Thơ cổ ).

kòng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bỏ trống
2. khoảng trống

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Rỗng, hư, trống. ◇Đỗ Thu Nương 杜秋娘: “Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi” 花開堪折直須折, 莫待無花空折枝 (Kim lũ y 金縷衣) Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, Đừng chờ hoa hết bẻ cành không.
2. (Tính) Hão, suông, thiếu thiết thật. ◎Như: “không ngôn” 空言 lời nói hão, lời nói không sát với sự thực, lời nói ra mà không làm được.
3. (Tính) Cao, rộng, lớn. ◎Như: “hải khoát thiên không” 海闊天空 biển rộng trời cao.
4. (Danh) Trời. ◎Như: “cao không” 高空, “thái không” 太空 đều là tiếng gọi về trời cả.
5. (Danh) Chỗ trống, không có gì cả. ◎Như: “phác không” 撲空 đánh vào chỗ trống (làm việc vô ích, không có hiệu quả), “mãi không mại không” 買空賣空 buôn bán nước bọt (lối buôn bán đầu cơ cổ phần, công trái, ngoại tệ, ..., làm trung gian, khéo lợi dụng giá cả thị trường lên xuống để sinh lời).
6. (Danh) Đạo Phật 佛 cho vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, là “không”. ◎Như: “không môn” 空門 cửa không, “sắc tức thị không, không tức thị sắc” 色即是空, 空即是色.
7. (Phó) Hão, uổng công, vô ích. ◇Vương Bột 王勃: “Mạnh Thường cao khiết, không hoài báo quốc chi tình” 孟嘗高潔, 空懷報國之情 (Đằng vương các tự 滕王閣序) Mạnh Thường thanh cao, uổng công ôm mối tình báo quốc.
8. (Phó) Chỉ, thế thôi. ◇Lí Kì 李頎: “Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại, Không kiến bồ đào nhập Hán gia” 年年戰骨埋荒外, 空見蒲桃入漢家 (Cổ tòng quân hành 古從軍行) Từ năm này sang năm khác, xương người chết trận chôn vùi ở bãi hoang, (Ngoài ra) chỉ thấy bồ đào vào nhà Hán (mà thôi).
9. Một âm là “khống”. (Động) Thiếu. ◎Như: “khuy khống” 虧空 thiếu nợ.
10. (Động) Khuyết, trống. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thập bát nhân danh khống nhất nhân” 十八人名空一人 (Xuân ức Nhị Lâm tự 春憶二林寺) Trong mười tám người, khuyết một người.
11. (Tính) Nhàn hạ, rảnh rỗi. ◎Như: “khống nhàn” 空閒 rảnh rỗi.
12. (Tính) Bỏ không, bỏ trống. ◎Như: “khống địa” 空地 đất bỏ không.
13. Lại một âm là “khổng”. (Danh) Cùng nghĩa với chữ “khổng” 孔. ◇Sử Kí 史記: “Thuấn xuyên tỉnh vi nặc khổng bàng xuất” 舜穿井爲匿空旁出 (Ngũ đế bổn kỉ 五帝本紀) Thuấn đào xuyên qua giếng trốn vào lỗ hổng bên cạnh rồi chui ra.

Từ điển Trung-Anh

(1) to empty
(2) vacant
(3) unoccupied
(4) space
(5) leisure
(6) free time

Từ ghép 51