Có 1 kết quả:

kōng zhōng shào ye ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄕㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

airline steward