Có 1 kết quả:

kōng zhōng shào ye

1/1

Từ điển Trung-Anh

airline steward