Có 1 kết quả:

kōng zhōng gé dòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

dogfight (of planes)