Có 1 kết quả:

kōng zhōng piāo fú ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to float in the air