Có 1 kết quả:

kōng jūn

1/1

kōng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air force