Có 1 kết quả:

kōng qián

1/1

kōng qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unprecedented

Một số bài thơ có sử dụng