Có 1 kết quả:

kōng kǒu bái huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

empty promises