Có 1 kết quả:

kōng xīn luó bo

1/1

Từ điển Trung-Anh

useless person