Có 1 kết quả:

kōng xiǎng shè huì zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

utopian socialism