Có 1 kết quả:

kōng shǒu ér guī ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to return empty-handed
(2) to fail to win anything