Có 1 kết quả:

kōng dǎng

1/1

kōng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

neutral gear