Có 1 kết quả:

kōng kuàng

1/1

kōng kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spacious and empty
(2) void