Có 1 kết quả:

kòng xiá ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) idle
(2) free time
(3) leisure