Có 1 kết quả:

kōng qì

1/1

kōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air
(2) atmosphere