Có 1 kết quả:

kōng qì tiáo jié ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

air conditioning