Có 1 kết quả:

kōng qì zǔ lì ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

atmospheric drag