Có 1 kết quả:

kōng qì jì liàng ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

air dose