Có 1 kết quả:

kōng qì dòng lì xué

1/1

Từ điển Trung-Anh

aerodynamics