Có 1 kết quả:

kōng qì wū rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

air pollution