Có 1 kết quả:

kōng qì liú

1/1

kōng qì liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flow of air
(2) draft