Có 1 kết quả:

kōng xí

1/1

kōng xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air raid
(2) attack from the air

Một số bài thơ có sử dụng