Có 1 kết quả:

kōng tiáo chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

air conditioned vehicle