Có 1 kết quả:

Kōng jūn Yī hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Air Force One, US presidential jet