Có 1 kết quả:

kōng jūn jī dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

air base