Có 1 kết quả:

kōng jūn jī dì ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄐㄧ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

air base