Có 1 kết quả:

chuān shān jiǎ

1/1

chuān shān jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pangolin (Manis pentadactylata)
(2) scaly ant-eater