Có 1 kết quả:

chuān zhuó

1/1

chuān zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attire
(2) clothes
(3) dress